а/ Монгол хэлээр
1.        Боловсролын салбарын хууль тогтоомж. УБ.,2007
2.        МУИС. Дээд сургуулийн сургалтын технологи. УБ.,2007
3.        “Мэргэжлийн боловсролын хууль”. БНХАУ
4.        БНМАУ-ын угсаатны зүй. I боть. УБ.,1987
5.        Вандангомбо.Р.  Төрийн албаны ёс зүй. УБ.,2007
6.        Бакалаврын сургалттай холбоотой журмын эмхэтгэл. ХААИС.2007
7.        Батжаргал.Ж. Шинэ үеийн залуучуудын зан суртахуун, үнэлэмж баримжааллын хандлага. Философи эрхийн судлал. XXIII боть. УБ.,2008
8.        Батхуяг.С нар. Дээд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн үндэс. УБ.,2003
9.        Галиндэв.Б. Монголын нийгмийн өөрчлөлтийн үе дэх ёс суртахууны асуудлууд. /Дис/. УБ.,2001
10.    Гүндсамбуу.Х. Монголын нийгмийн давхраажил: хөгжил, хандлага. УБ.,2002
11.    Дашжамц.Д. Монголын ард түмний ёс суртахууны хүмүүжлийн дэвшилтэт уламжлалаас. УБ.,1978
12.    Дашжамц.Д, Дарьхүү.Р, Золзаяа.М. Монголын ёс зүйн сэтгэлгээний түүх. УБ.,2009
13.    Дээрхийн гэгээн XIV Далай лам. Шинэ мянганы хүмүүн төрөлхтөний ёс зүй. УБ.,2003
14.    Золзаяа.М. Ёс зүйн боловсрол, түүний хэрэгцээ шаардлага. Боловсрол судлал. №7. УБ.,2008
15.    Золзаяа.М, М.Сайнзаяа. Шүүгчийн ёс зүйн зөрчил, сахилгын шийтгэлийн тухайд. Философи, эрхийн судлал. УБ.,2008
16.    Мандах нарны туяа. /монгол бичгээс хөрвүүлсэн. А.Шагдар, Б.Осор./ УБ.,1992
17.    Монголчууд социологийн судалгаанд. ШУА ФСЭХ. №3. УБ.,2007
18.    МУИС. Орчин үеийн улс төрийн судалгааны төв. Авилгалыг дэмжигч ба хориглогч хүчин зүйл. УБ.,2007
19.    Мэргэжлийн ба хэрэглээний ёс зүй /эмх.Д. Тунгалаг /. УБ.,2007
20.    Мягмар.О. Сэтгэл судлал. УБ.,2004
21.    Нямбуу.Х. Орчин үеийн монголын заншил, ёс горимын төлөвшил /дис/. УБ., 1978
22.    Өлзийбаяр.Б. Ажил мэргэжлийн онцлогийг харгалзан удирдах нь. УБ.,1999
23.    Пүрэвдорж.Ч. Шинэ зууны боловсролын хөгжлийн хандлага, онол арга зүйн боловсруулалт. УБ.,1999
24.    Сарантуяа.Г. Оюутны хамт олны нийгэм-сэтгэл зүйн уур амьсгалд нөлөөлөх зарим хүчин зүйл. /Дис/. УБ.,1997
25.    Тунгалаг.Д.  Ёс зүй. УБ.2002
26.    Шагдартовуу.С. Бэлчээрийн мал аж ахуйн сургалтын агуулга, арга зүй /хөдөөгийн сургуулийн жишээгээр/./Дис/. УБ.,1999
27.    Эрдэнэцэцэг.С.  “Гэр бүлийн ёс зүй” хөтөлбөрийг хувьсах агуулгаар судлуулж хүүхдийн ёс суртахууны хөгжлийн түвшин дээшлүүлэх нь. /Дис/. УБ.,2002
28.    Амаржаргал.Т. Ёс суртахууны тухай өгүүлэх нь.УБ.,1991
29.    Амаржаргал.Т. Нийгмийн ажил дах хүмүүнлэг хандлагын зан суртахууны үндэслэгээ. /Дис/ . УБ.,2004
30.    Aристотель.  Дээд суртахуун. УБ.,2006
31.    Архангельский.Л.М. Хувь хүний онолын нийгэм-ёс зүйн асуудлууд. УБ.,1977
32.    Арьяасүрэн.Ч,  Нямбуу.Х.  Монгол ёс заншлын их тайлбар толь УБ.,1992
33.    Балхаажав.Ц. Багш. УБ.,2008
34.    Балхаажав.Ц. Хүн та хэн бэ? Хүн судлалын аналитик үзэл бодол. УБ.,2001
35.    Балхаажав.Ц. Хүний хөгжлийн онол, арга зүйн-философи үндэслэл: судалгаа, ажиглалт, бясалгал, дүгнэлт. УБ.,1992
36.    Батчулуун.Б.  Философи дахь хүний асуудал. УБ.,2001
37.    Бодлогын судалгаа шинжилгээ. ЭШБ. УБ.,2009
38.    Бүрэнжаргал.Т. Нийгмийн ажлын ёс зүй. УБ.,2006
39.    Вандангомбо.Р, Төмөрбаатар.Г.  Менежментийн ёс зүй. УБ.,2004
40.    Вандангомбо.Р. Монгол үндэстний сэтгэл зүйн хамгаалалт. УБ.,2004
41.    Багшийн ёс зүйн дүрэм. БСШУЯ УБ.,2005.
42.    Балдангомбо.Б. Их, дээд сургууль, коллежийн багш нарын сургалтын ажлыг боловсронгуй болгох зарим асуудал. УБ.,1995
43.    Бат-Эрдэнэ.Д. Монгол улсын соёл, урлагийн сургуулиудын удирдлагын сурган хүмүүжүүлэх үндэс. /Дис/. УБ.,2001
44.    Булган.Т. ”Бодьчарияватара шастар ”-Буддын гүн ухааны арга билгийн цогц бүтээл болох нь. /Дис/. УБ.,1999
45.    Буддын ухаарлын зам./орч.З.Жадамба./ УБ.,1995
46.    Бурхан багшийн сургаал. Токио.,1996
47.    Буяндэлгэр.Б. Монгол бөхийн ёс суртахууны үнэлэмжийн уламжлал, шинэчлэлийн асуудалд /Дис/. УБ.,2008
48.    Буяндэлгэр.М.  Бизнесийн ёс зүй. УБ.,2002
49.    Бэгз.Н. Глобальчлалын үеийн Монгол улсын боловсролын хөгжлийн онол, арга зүйн үндсэн асуудлууд /Дис/. УБ.,2004
50.    Гэлэн лам Түвдэн Жамц. Буддизм бидний амьдралын хэмнэлд. УБ.,2003
51.    Гүндсамбуу.Х, Г.Чулуунбаатар. XXI зууны босгон дахь монголын залуучууд. УБ.,1998
52.    Дамбийням.Л.  Офицерийн ёс зүй. УБ.,1978
53.    Дамдинжав.Х. Монголын эрүүл мэндийн тогтолцоон дахь биоанагаахын ёс зүйн нийгэм-гүн ухааны асуудалд. /Дис/УБ.,2004
54.    Дариймаа.С.  Сэтгүүлчийн мэргэжлийн ёс зүй. УБ.,2004
55.    Дарьхүү.Р,  Г. Нарантуяа. Ёс зүй”. УБ.,2004
56.    Дашдаваа.С, Гүндсамбуу.Х. Социологийн судалгааг хэрхэн явуулдаг вэ?. УБ.,1989
57.    Дашжамц.Д.  Хүн, хүмүүжил, ёс суртахуун. УБ.,1978
58.    Дашпүрэв.Д. Монголын нийгмийн өөрчлөлт шинэчлэлтийн үе шатууд. УБ.,2005
59.    Дуламсүрэн.Ш.  Хуульчийн мэргэжлийн ёс зүй. УБ.,2007
60.    Дэмбэрэл,Б. Хүний эмчийн ёс зүй, деонтологийн зарим үндсэн асуудал. УБ.,1986
61.    Ёс  зүйн гарын авлага. /Боловсруулсан Оюунтуяа.С./  УБ.,2006
62.    Жадамбаа.Б. Сургуулийн хөгжлийн онол, туршлагын асуудал. УБ.,2002
63.    Жадамбаа.Б. Чимэдлхам.Ц. Судалгааны арга зүй. УБ.,2001
64.    Золзаяа.М. XIII-XIY зууны монголчуудын ёс суртахууны үнэлэмжийн онцлог /Дис/. УБ.,2007
65.    Золзаяа. М. Оюунгэрэл.Д.  Ёс зүй /бүдүүвч, бодлого, сорил/. УБ.,2009
66.    Ламжав.Б.  Залуу хүний боловсон байдал, зан төрхийн тухай. УБ.,1964
67.    Лодойхүү.Г.  Хөдөлмөрийн үр шим. УБ.,1974
68.    Лхаашид.Д.  Бизнесийн ёс зүй. УБ.,1993
69.    Моригова Ясутомо.  Хуульчийн ёс зүй. УБ.,2006
70.    Нямбуу.Х. Орчин үеийн монголын заншил, ёс горимын төлөвшил. /Дис/. УБ., 1978
71.    Нямбуу.Х.  Өнөөгийн монгол ёс, УБ.,1999
72.    Оюунгэрэл.Д.  Хүний хөгжил. УБ.,2009
73.    Оюунцэцэг.Д.  Олон нийтийн санаа бодлын социологи. УБ.,2000
74.    Пленаков.Л. Хүн байхын учир. М.,1981
75.    Пүрэвдорж.Ч. Боловсролын тогтолцоо олон улсад. УБ.,1999
76.    Пүрэвдорж.Ч. Боловсролын дифференциал хөгжлийн зүй тогтол. УБ., 2002
77.    Санжаадорж.И. Эмчийн ёс суртахуун. УБ.,1979
78.    Санжжав.Д. Хүүхдийн нас зүй, сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал. УБ.,1977
79.    Смольяков. А.И, Федоренко Е.Г.  Эмчийн ёс зүй. УБ.,1982
80.    Социологийн судалгааны үндсэн аргууд. Ред. Отгонасан.Б. УБ.,2005
81.    Сүлдсүрэн.И.  Мал аж ахуйн мэргэжилтний ёс зүйн асуудалд. УБ.,1990
82.    Сүхээ.Б. Хөдөө аж ахуйн мэргэжлийн сургалтын удирдлагын зарим асуудал. УБ.,2004
83.    Тунгалаг.Д. Гэр бүлийн ёс суртахууны үнэлэмж, өөрчлөлт хувьсал. /Дис/. УБ.,1999
84.    Тунгалаг.Д. Гэр бүлийн ёс суртахуун. УБ.,1999
85.    Түдэв. Л.  Боловсроогүй боловсрол. УБ.,1996
86.    Төрийн захиргааны албан тушаалтны ёс зүйн хэм хэмжээний тухай дүрэм. Төрийн мэдээлэл.1999 он.№23/102/
87.    То Ван судлалын номын чуулган. Эмх.П.Хорлоо. УБ.,2000
88.    Тогтохтөр.Б. Ажил ба сургуулийн зүйл. УБ.,1998
89.    Цоодол.И.  Монгол ардын уламжлалт ёс зан үйлийн дээж. УБ.,1991
90.    Цогням.Б. Төрийн шүүгчийн ёс зүй. УБ.,2003
91.    Цогт-Очир.Д.  Хуульчийн ёс зүйн үндсэн асуудал. УБ.,1999
92.    Цэдэн-Иш.Ц.  Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүй. УБ.,2004
93.    Цэрэннадмид. А. Хүн ёс, хүн төрх, зан суртахуун. УБ.,2001
94.    Цэрэннадмид. А. Оюун санааны хүмүүжил. УБ.,1990
95.    Фэн Ю-Лань.  Хятадын философийн товч түүх. УБ.,2002
96.    ХААИС-ийг төгсөгчид болон малчдаас авсан социологийн судалгаа.ХААИС-ийн нийгмийн ухааны тэнхим. УБ.,2000
97.    Шагдартовуу.С. Бэлчээрийн мал аж ахуйн сургалтын агуулга, арга зүй /хөдөөгийн сургуулийн жишээгээр/./Дис/. УБ.,1999
98.    Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ. УБ.,2006
99.    Энгельс.Ф. Людвиг Фейербах ба германы сонгодог философийн төгсгөл. УБ.,1954
100. Энхбаяр.Б.  Төрийн албан хаагчийн ёс зүй. УБ.,2000
101. Эрдэнэ-Очир.Г. Хүнээр хүн хийх монгол ухааны сурвалж. УБ.,1991
102. Эрдэнэцэцэг.С.  “Гэр бүлийн ёс зүй” хөтөлбөрийг хувьсах агуулгаар судлуулж хүүхдийн ёс суртахууны хөгжлийн түвшин дээшлүүлэх нь. /Дис/. УБ.,2002

·         б/Орос  хэлээр

1.        Коробкова.Н. Этика делового общения. Сб.,2001
2.        Сучкова.Т.В.  Нравственная сфера личности студентов как субьектов учебно-профессиональной деятельности. /Дис/.Казань.,2008
3.        Степанюк,Л.А. Формирование базовых моральных ценностей у студентов университета как основы развития нравственности. Москва., 2007
4.        Бандзеладзе. Г.Д. О понятии человеческого достоинства. Мецниереба., 1976
5.        Батышев.С.Я. Трудовая подготовка школьников. Москва., 1981
6.        Белякова.  Профессиональная этика. М.,1975
7.        Борисова.Е.М, Логинова. Г.П. Индивидуальность и профессия. Москва., 1990
8.        Власов.Ю.П. Цена жизни. М.,1989
9.        Губина.С.А. Трудовое воспитание студентов: методология, теория, управление.   Москва., 1986
10.    Губчинко.А.А, Перова.Ж.З. Методика преподавания сельско-хозяйственого труда. Москва., 1985
11.    Комарова.А.И. Эстетическое воспитание студентов. Льевов.,1984
12.    Кикнадзе.А.В.  Искусство быть человеком. Москва., 1987
13.    Крылова. Н.Б. Формирование культуры будушего специалиста. Москва., 1990
14.    Жамц.Л. Педагогические основы профессиональной ориентации учащейся молодежи Монголии /Дис/. Москва.,1993
15.    Марьенко.И.С, Перфильевская.Д.И. Чтобы дети любили родную землю. Москва.,1970
16.    Минкина. Н.А.  Воспитание ответственности. Москва.,1990
17.    Николаев.Л.Н.  Воспитывать человека. Москва.,1983
18.    Огарева.Н.П.   Проблемы деонтологии. Саранск.,1999

1.        Andreas Briese. Professional Ethics. Los Angeles,.2007
2.        Harden.R.M.Sowden.S and Dunn.W.R. Education strategies in curriculum development: the SPICES model. Medical education., 1984 
3.        John Scott. China introduces ethics code for scientists. LA.,2002
4.         Jesse H.Bond. The teaching of professional ethics in the schools of Law, Medicine, Journalism and Сommerce in the United States.NY.,1915
5.        Robert C. Solomon. Morality and the good life. University of Texas at Austin.,1992
6.        William P. Williams. The effects of Youth Organizations on High School Graduation. Blacksburg, Virginia.,2001
г/ Цахим хуудас
a.        http://www.agronomy.org  American Society of Agronomy. 2008.03.12
b.       www.worldvet.org/manuals/T-2-1-1.pdf. Соde of professional ethics.  2009.03.12
c.        http://www.eubios.info/ABC4/abc4240.htm Kwang-ho Meng. Ethics Education in Medical Schools in Korea. 2009.05.10
d.       http://www.shara.org.ru Мордовский Государственный университет имени Н.П.Огарева 2009.12.10
e.        http://www.indigenousjournal.com/IIJEASVoLIIIss1Au.pdf How Ethical are University Students in the People’s Republic of China-A Preliminary Analysis 2009.05.10
f.         http://www.eubios.info/ABC4/abc4294.htm Kang Shink. Proffesional Medical Ethics in Korean Context: Towards a Moral Contract. 2009.05.10
g.        http://www.unjobs.org/tags/engineering-ethics Engineering Ethics Teaching Program at CYCU 2009.05.10
h.       http://www.umanitoba.ca/academic_suppot/uts/stlhe/ethical.html Ethical principles in University teaching, 1996 2010.01.02
i.         http://www.eubios.info/ABC4/abc4255.htm Teaching medical Ethics in China, Cultural, Social and Ethical issues 2010.01.02
j.         http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1031775 Beyond a Code of Professional Ethics; A holistic Model of Ethical Decision-Making for Accountants 2009.08.24
k.       http://isi.cbs.rl/ethics/htm Declaration on professional ethics. ISI-International statistical institute. Adopted: August 1985 2010.01.02
l.         http://www.airpower.au.af.mil/airchronicles/apj/apj96/sum96/white.html Maj Gen Jerry E. White, USAFR. Personal Ethics versus Professional Ethics. 2009.04.20
m.      http://www.hi-ho.ne.jp/taku77 Thesis research; Moral education in Japan;Implications for American Schools 2010.01.02
n.       http://www.secureapps.libraries.psu.rdu/agnic/graduate-research.cfm Sarah Zeltie Thomas. Positive youth-Development outcomes among Florida 4-H members 2009.05.10
o.       http://www.nysscpa.org/cpajournal/2004/604/essentils/p58.html Improving Professional Ethics 2009.05.10
p.       http://www.jstor.org/stable/20299212 The Gossiping Educators; A problem in Professional Ethics 2009.05.10
q.       http://www.agro-stability.com/code.of.ethics.html/ Agro-code of Ethics
r.         http://www.aoa.org/x4890.xml Recommended Curriculum for the teaching ethics 2009.05.10
s.        http://www.onlineethics.org/education/instructessays/curriculum/aspx.Teaching ethics across the Engineering Curriculum 2009.05.10
u.       http://www.ecoethics.mrsu.ru/database/presentation/briese5/pdf Professional ethics 2010.01.02
v.       http://www.leaderu.com/offices/o-helweg/professional-ethics/html Professional Ethics without Religion. 2009.05.10
w.      http://www.math.yourkey.ca/sfp/sfp2.htm/ Ethics in Science and Scholorship; the Toronto Resolution 2009.05.10
y.        http://www.aas.org/spp/sfrl/per/per48.pdf Professional Ethics Report
z.        http://www.eubios.info/ABC4/abc4255.htm Teaching medical Ethics in China, Cultural, Social and Ethical issues 2010.01.02

No comments: